Terugbetaling


Personen met diabetes die in de conventie, het voortraject of zorgtraject zitten krijgen 2x per jaar terugbetaling mits een voorschrift van de huisarts of diabetoloog.

Podologische zolen worden voor € 50 terugbetaald voor leden van Partena.

Verschillende mutualiteiten voorzien iets van vergoeding bij voetverzorging door een podoloog: raadpleeg hiervoor uw mutualiteit voor de voorwaarden!